۰۹۱۲۴۳۶۱۱۲۸-۰۲۱۳۶۱۴۴۲۵۵

نمایندگی خرید دستگاه کارتن سازی

ساخت و تولید دستگاهای کارتن سازی

ساخت و تولید دستگاهای کارتن سازی

ساخت و تولید دستگاهای کارتن سازی طراحی و ساخت  دستگاه کارتن سازی و دستگاه جعبه سازی مقصدجو؛دستگاه چاپ و برش ،ماشین چاک زن، دستگاه دایکات ، ماشین لمینت و تسمه کش فروش دستگاه کارتن سازی...

انتشار :2022/09/15 اطلاعات بیشتر +