۰۹۱۲۴۳۶۱۱۲۸-۰۲۱۳۶۱۴۴۲۵۵

راه اندازی ماشین آلات کارتن سازی

راه اندازی همراه با جابجایی و آموزش فلکسو

راه اندازی همراه با جابجایی و آموزش فلکسو

راه اندازی همراه با جابجایی و آموزش فلکسو ،در حال حاضر صنعت کارتن سازی یکی از صنایع پرطرفدار و مهم در سراسر جهان است. به همین دلیل، راه اندازی کارخانه...

انتشار :2024/03/11 اطلاعات بیشتر +