۰۹۱۲۴۳۶۱۱۲۸-۰۲۱۳۶۱۴۴۲۵۵

اورهال کامل و درحد صفر کردن ماشین آلات کارتن سازی

اورهال کامل و درحد صفر کردن ماشین آلات کارتن سازی

 

اورهال کامل و درحد صفر کردن ماشین آلات کارتن سازی

اورهال کامل و درحد صفر کردن ماشین آلات کارتن سازی

فروش دستگاه خط کش برش کارتن دست دوم و صفر

فروش دستگاه چاپ تک رنگ کارتن دست دوم و صفر

فروش دستگاه چاک زن دست دوم و نو

فروش دستگاه دایکات پینگ پنگی دست دوم و نو

فروش دستگاه تسمه کش دست دوم و صفر

فروش دستگاه دایکات پینگ پنگی دست دوم و نو

فروش دستگاه لبچسب اتومات

فروش دستگاه منگنه نیمه اتومات

فروش دستگاه چاپ فلکسو اتومات

 

اورهال کامل و درحد صفر کردن ماشین آلات کارتن سازی

محصولات مرتبط

اورهال کامل و درحد صفر کردن ماشین آلات کارتن سازی

اورهال کامل و درحد صفر کردن ماشین آلات کارتن سازی   فروش دستگاه خط کش برش کارتن دست دوم و صفر فروش دستگاه چاپ تک... جزئیات بیشتر

تعمیرات سرویس و اورهال کردن دستگاهای کارتن سازی

تعمیرات سرویس و اورهال کردن دستگاهای کارتن سازی   تعمیرات سرویس و اورهال کردن دستگاهای کارتن سازی سرویس و نگهداری ماشین آلات خط ساخت کارتن سازی محافظت ونگهداری از دستگاه ها... جزئیات بیشتر

فلکسو ساخت احمدی

فلکسو ساخت احمدی   دستگاه کارتن سازی احمدی در بازار  دستگاه کارتن سازی بسیاری وجود دارد ، یکی از دستگاه های کارتن سازی پر طرفدار... جزئیات بیشتر

فلکسو ساخت شهید باقری

فلکسو ساخت شهید باقری     در کارخانه مقصود جو ماشین آلات و دستگاه کارتن سازی شهید احمدی به فروش می رسد بهترین کیفیت و... جزئیات بیشتر